Bel vrijblijvend: 06-17184376
Goed geregeld en in goede handen Bekijk onze diensten

Lees meer

Onze uitdaging ook de uwe? Neem contact met ons op

Lees meer

Maatschappelijke verantwoordelijkheden 

Naast de kerntaken van ons kantoor die genoemd worden op de pagina Diensten, besteed ons kantoor veel aandacht aan een aantal wetten aangaande twee thema's. Dit zijn de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Wet ter voorkoming van Witwassen en financieren van Terrorisme. Tevens zijn wij NOAB lid waardoor wij veel organiseren om ons werk te structureren.

Een opsomming van maatschappelijke verantwoordelijkheden:

 • Adequate acceptatie traject van nieuwe clienten waaronder identificatie en client onderzoek
 • Voortdurende monitoring van client zelf en het zakelijk geldverkeer, leningen, zakenrelaties en handelslanden, inclusief vastlegging van handelingen en resultaten
 • Goede en correcte afspraken met klanten over verwerking en verantwoordelijkheid over persoonsgegevens
 • Voortdurende aandacht op verwerking van persoonsgegevens bij verwerving, wijziging en verwijdering en delen
 • Fysieke bescherming van persoonsgegevens door maatregelen op het vlak van kantoorruimtes, computers en software, backup van data en systeembeheerder en personeel
 • Kwaliteitssysteem voor waarborging juistheid en volledigheid van onze kernwerkzaamheden. Door gebruik te maken van de aanleg van een permanent dossier, jaardossier en salarisdossier inclusief checklisten en werkprogramma's bij elke afzonderlijke dienst
 • Signalering van internationale constructies
 • Garanderen NOAB-kwaliteitskeurmerk

Salaris- en personeelsadministratie en HRM

Met salarisadministratie wordt bedoeld de generatie van salarisstroken, jaaropgaven en aangiften Loonheffing. Om als derde partij dit te kunnen doen, hebben we de input van de ondernemer nodig die een personeelsadministratie voert. Daarnaast is het van vitaal belang Human Resource Management goed op te zetten. Om het overzicht te bewaren leggen we uit wat elk betekent in kernwoorden:

Human Resource Management

 • Opstellen, implementeren en uitvoeren van personeelsbeleid
 • Verantwoordelijk voor de instroom, behoud, ontwikkeling en uitstroom van personeel
 • Verantwoordelijk voor preventie en verzuimbeleid
 • Beheer van werkplekken en wagenpark
 • Onderhoud contact met ondernemingsraad, vakbonden en andere CAO partijen
 • Brug tussen directie, leidinggevenden en werknemers

Personeelsadministratie

 • Meldingen, registratie en begeleiding bij ziekte
 • Registratie van opbouw en opname vakantie-uren
 • Registratie van overwerk, bonussen, inhoudingen, e.d.
 • Administreren van pensioenmutaties en contact met pensioenfonds of -verzekeringsmaatschappij
 • Registratie van alles rondom wagenpark en vervoeradministratie
 • Beheer van personeelsgegevens, -contracten, -beoordelingen en legitimatie, e.d. en bijbehorend archief
 • Contact met salarisadministrateur over mutaties en verspreiding van loonstroken en jaaropgaven
 • Uitbetaling van loon, pensioen, declaraties en loonheffing

Salarisadministratie

 • Verzorgen van loonstroken
 • Indienen van aangiften Loonheffing
 • Verzorgen van jaaropgaven

Er gaat dus heel wat vooraf aan de salarisadministratie. Het is belangrijk om te weten welk deel u uitbesteed en welk deel de onderneming zelf zal moeten oppakken.

Ons kantoor verzorgt alleen salarisadministraties en geen personeelsadministraties of HRM. 

Financiële administratie en beslissingen

Voor klanten van accountants- en administratiekantoren en belastingadviseurs is het belangrijk om tijdig om advies te vragen. Genoemde kantoren kunnen pas werkelijk adviseren en invloed hebben op de cijfers en belastingsommen indien zij geconsulteerd worden voordat beslissingen genomen worden en uitgevoerd.

Na de beslissing is de vrijheid van verwerking in de financiële administratie en fiscale aangiften zeer beperkt.

Consulteer aub uw belastingadviseur of kantoor dan ook voordat u een beslissing met grote consequenties gaat maken.

Macro-economie en gevolgen voor bedrijven

De mensen op ons kantoor volgen de geopolitieke en macro-economische ontwikkelingen in de wereld. Wij volgen topeconomen als Willem Middelkoop, Ab Flipse en Maarten Verheijen om er maar een paar te noemen. 

Wij doen dit om te begrijpen wat er gebeurd in Europa en Nederland en om voor de toekomst in te spelen op diverse zaken. We adviseren hier niet pro-actief in tenzij het op administratief of belastinggebied ligt. Maar we zijn altijd bereid met klanten te bomen over deze onderwerpen.

De continuiteit van de bedrijven van onze klanten ligt naar aan ons hart. Alsmede private vermogensbehoud. Gevaren als inflatie, schaarste van grondstoffen, leveringsvertragingen, bankencrisis en politieke onwil treft ons allemaal. Wij adviseren u zelf op de hoogte te blijven.

 Diagram

 

Check administratiekantoor

Barnar 55
7826 ER Emmen

06-17184376
info@checkadministratiekantoor.nl
KvK: 56810008

Logo NOAB