Bel vrijblijvend: 06-17184376
Goed geregeld en in goede handen Bekijk onze diensten

Lees meer

Onze uitdaging ook de uwe? Neem contact met ons op

Lees meer

Privacy Verklaring 

CHECK! streeft na om persoonsgegevens die u tijdens een bezoek aan de website van CHECK! achterlaat zo te verwerken en te beheren dat uw privacy wordt beschermd.

Verwerking en doel van verstrekte persoonsgegevens

Enkel onder menu pad ‘Contact’ op deze website wordt om persoonlijke gegevens gevraagd van uzelf of van uw onderneming.  Het betreft een contactformulier dat een e-mail genereerd aan CHECK!. Alle correspondentie wordt bewaard zolang het nodig wordt geacht. Uiteraard vinden wij het legitiem om uw bericht te beantwoorden en daarbij uw persoonsgegevens te gebruiken. Dit geldt ook als u ons een e-mail stuurt en voor alle persoonsgegevens die u in uw contact met ons vermeldt, ook telefonisch.

Alle nieuwe contacten worden niet opgenomen in adressenbestanden of nieuwsbriefberichten tenzij het contact vervolgt wordt met een offerte en opdrachtbevestiging of enig andere opdrachtverstrekking van dien aard.

Verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden tenzij na uw opdrachtverstrekking dit in overeenstemming is met de aard van onze dienstverlening. Denk hierbij bijvoorbeeld aan gebruik van software in de Cloud, informatieverstrekking aan KvK en belastingdienst.

Inzage, correctie en recht van verzet

U hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om u adequaat te identificeren.

Google Analytics

CHECK! maakt voor haar website gebruik van Google Analytics. Uw bezoek wordt door Google geregistreerd en verwerkt in een rapport in het programma Google Analytics. Hierbij krijgen we geen inzage in persoonsgegevens, IP-adres of andere identificerende gegevens.

Internetsites van derden

Deze privacy verklaring is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Wijzigingen privacy verklaring

CHECK! behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy verklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacy verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Check administratiekantoor

Barnar 55
7826 ER Emmen

06-17184376
info@checkadministratiekantoor.nl
KvK: 56810008

Logo NOAB